středa 2. března 2016

Těžkosti malých hospodyněk

(Nejen) u prvorepublikových žen se tak nějak počítalo, že se stanou znamenitými kuchařkami, a také, že se jimi v drtivé většině případů staly, o čemž se sami můžeme přesvědčit, pozve-li nás naše milovaná babička na nedělní oběd. Už už se může zdáti, že se s tímto umem narodily, leč jistý kantor z brněnské "měšťanky", který se snažil již na počátku 20. let vésti vyučování pokrokovým způsobem, nás vyvádí z onoho sladkého omylu...

"Napiš, jak jsi sama hospodařila!
   Jen dvě žákyně neměly příležitosti vařiti. Ostatních 25 bylo šťastnějších a z různých příčin už zastávaly maminku, buď že maminka odjela na venkov pro potraviny, nebo odešla do Brna, byla nemocna, šla do lesa, pere u tetičky, pomáhá tatínkovi v obchodě. Ve žních všichni odejdou a nechají malou hospodyňku doma hospodařiti; někdy pozve je vdaná sestra, aby ji zastaly.
   Maminka odchází a řekne suše a zkrátka: Mařko, nejdříve pokliď a pak něco uvař! - Ale, maminko, já neumím, leda bych vařila knedlíky. - Nu, vař, co umíš. S Bohem!
Lívanečky s jahodami, zakysanou smetanou
a s medem.
   Malé hospodyňky mají nejtěžší okamžik, než se rozhodnou, co by vařily.
Nejčastěji vařívají polévku (bramborovou, zasmaženou, mléčnou, hrachovou) a knedlíky (tvarohové, švestkové a třešňové), málokdy noky, guláš, ještě méně buchty a vdolky a nejméně kaši, omáčku, zelí a j.
   V těžké chvíli chápou se Domácí kuchařky.
   Úspěch ve vaření bývá ubohý. Ze 27 žákyň přiznává se k němu jen 8 žákyň, ostatní jsou plny nářku na nezdar v práci a líčí chvíli vaření strašnými barvami. Kuchyně je plna kouře a zápachu.
   Buchty se pálí (beztoho zapomněla dát kvasnice do nich) a děcko v kolébce řve.
   Místo polévky zůstala v hrnci hustá, bramborová kaše. Omáčka je spálena. Polévka je přesolena a guláš není k jídlu. Místo pěkných knedlíků je v hrnci bílá voda. Bratr se vysmívá: Guláš by byl dobrý, kdyby nebyl spálený. A sestry, ty se vysmívají podnes, jak se příležitost naskytne.
   Není divu, že se malým hospodyňkám práce nedaří, neboť nebyly soustavně do této práce uváděny a chybí jim hospodyni nutná soustředěnost. Myslí, že dobře jest, když k práci pozvou si sousedovu Mařku. Také baví je zabrati se do čtení při kuchaření. Vaří knedlíky a jdou se koupat, zapomenou na ně a knedlíky se úplně rozvaří. Jindy vezmou nepravou mouku, těsto netuhne, ale řídne. Mívají též roztodivné práce současné a nestačují jim: opatřují malé dítě, mají na starosti kozu, králíky, prase. Po nezdaru filosofují: Není to tak lehké, jak jsem si to představovala a - utěšují se: Však učený s nebe nespadl.
Jablečný dezert s domácí šlehačkou a se skořicí.
   Mlsné jazýčky napekly si honem cukroví za nepřítomnosti maminčiny.
   Za to ty, jimž práce se dařila, nadnášeny jsou libým sebecitem, jenž jest podporován ještě pochvalou maminčinou. Když maminka knedlíky ochutnala a řekla : "Z tebe bude dobrá hospodyně", to jste měli viděti, byla jsem nejblaženější. Byla bych maminku za to zlíbala. Odpoledne šla jsem na procházku a myslila jsem, že každý na mně vidí, že jsem sama a dobře hospodařila.
Práce, kterou vykonaly, si váží a chtějí, aby měla trvání. "Já ti dám, celé dopoledne jsi venku a teď, když mám uklizeno, budeš roztahovat. Do uklizené světnice tě nepustím", praví hospodyňka hochovi.
   Seznaly jste, že není snadno býti hospodyní, že hospodyně musí míti mnoho různých vědomostí, zvl. z přírodovědy. Hospodyně musí býti vzdělaná. Poněvadž na měšť. školách u nás ještě se vaření neučíte, musíte se ho všímati doma a později choďte do škol kuchařských a hospodyňských.
   V matce máte vzor. Četly jste též o dobrých hospodyních. V kterých knihách? Hlásí: V Babičce, v Lidských včelách, v III. díle Svéhlavičky, v Divé Báře, v Karle a v životopise Anny Náprstkové. Všímejte se dobře knih, které líčí takové vzory.
   Chvíle, kdy jste zastávaly maminku, vám ukázaly, že práce má své těžkosti a že matka vaše hodna je vděku za to, že tyto těžkosti ráda stále pro vás podniká

   Uvažuji:

   Je patrno, že našim 13-14letým žákyním chybí školní vyučování kuchařství, aspoň věcem nejnutnějším. Chybí jim znalost potravin dle jakosti, upotřebení (mouka). Neznají vlastnosti kvasnic a nesprávně s nimi zacházejí.
   Vysvítá též, že je třeba, aby v domácnosti zavčas byly uváděny dívky (i hoši) příležitostně do domácích a hospodářských prací a vaření, aby byly připraveny pro onen okamžik, jenž často neočekávaně postaví dívku před nutnost, aby si opásala hospodyňskou zástěru a obsluhovala dvůr.

***

   "Svět potřebuje čistých dívek, které jsou pravou rukou matčinou, které jsou malým sourozencům svým druhou matičkou, které každé zamotané vlákno v domácnosti urovnají, dívek, které jsou otci oporou lepšími vlastnostmi nežli jejich lepost, a o nichž jejich starší bratři mluví s pýchou, ne snad proto, že mají znamenité způsoby společenské a že dovedou lehce tančiti." - Dr. Hall."

***

Zdroj textu: Mravní výchova ve škole (Josef Bartoň), 1921
Zdroj obrázků: FOTO Daniel Malý
(ŠS)

Žádné komentáře:

Okomentovat