sobota 21. dubna 2018

Výstava na plzeňské radnici věnovaná domácímu odboji


🇨🇿 Od soboty 21. 4. 2018 můžete v mázhauzu plzeňské radnice na náměstí Republiky navštívit výstavu „Domácí odboj a povstání 5. května 1945“ věnovanou plzeňskému protinacistickému odboji a povstání proti německým okupantům z května 1945. Fotografická výstava seznámí s odbojovými organizacemi, které v Plzni a na Plzeňsku v době okupace českých zemí nacistickým Německem v letech 1939 – 1945 bojovaly za osvobození a přiblíží atmosféru povstání, které ač bylo připravováno od samého začátku okupace, vypuklo až 5. května 1945. Autorem výstavy je soukromý badatel Stanislav Bukovský. 

Výstavu lze navštívit pouze do 10. 5. 2018, proto si udělejte čas. My jsme se zastavili hned první den a tak můžeme přidat některé fotografie.
- - - - - - - - - - - -
🇺🇸 From Saturday 21 April 2018, you can visit the exhibition "Home Resistance and Uprising on May 5, 1945" in Pilsen City Hall in Republiky Square, dedicated to Pilsen's anti-Nazi resistance and rebellion against German occupiers in May 1945. Photographic exhibition will be introduced to resistance organizations in Pilsen and in the Pilsen region during the occupation of the Czech lands by Nazi Germany between 1939 and 1945 fought for liberation and brought closer to the atmosphere of the rebellion, which had been prepared since the beginning of the occupation, exploded on May 5, 1945. The author of the exhibition is private researcher Stanislav Bukovský.
The exhibition can only be visited until 10th May 2018, so take the time. We stopped the first day and so we can add some photos.

Úvodní panely seznamující s plzeňským protinacistickým odbojem na začátku okupace. 

Protinacistický odboj v Plzni. 

Plzeňské povstání 5. května 1945. 

Oběti květnového povstání z Plzně. 

Příjezdem americké armády do Plzně 6. května 1945, skončilo i povstání Plzeňanů. Nastala doba míru. Fotografie pochází z vojenské přehlídky konané v červnu 1945 na plzeňském náměstí Republiky během návštěvy československého prezidenta Edvarda Beneše. 

Součástí výstavy je také ukázka literatury, která se váže k československému protinacistickému odboji spojenému s Plzní. 


(PT)

Žádné komentáře:

Okomentovat