úterý 3. března 2015

Nemůžete se dočkati Slavností svobody? My také ne!

A proto pro vás budeme psáti články na tuty  stránky, aby nám všem ňák to čekání rychleji ubíhalo. Dozvíte se zde nejen jak probíhají přípravy na tudletu událost, ale i rady, jakpa se pěkně obléci ku této příležitosti, jak si usmažiti chutné vošouchy, jak se zalíbiti Josífkovi Novákojc nebo jak to udělati, aby vám, dámy, už nikdy nemusely zíbst nožky! Jó, tehdá si to naše (pra)babičky uměly zařítit, viďteže? Abyste měli tulika zajímavostí, rad a postřehů pěkně pohromadě, není nic snazšího, než si roužnout, nastevřít trhačku, vzíti si do ruky pentilku a psáti si poznámky! Jen si dejte pozor, ať nějaký paňár s nožíkami v ruce vám vaši trhačku nezničí!

Pro milé návštěvníky, kteří pocházejí až ze západočeského zahraničí, je zde k nahlédnutí kratičký slovníček plzeňsko-český:

  • tuty - tyhle
  • ňák - nějak
  • tudletu - tuhle
  • jakpa - jakpak
  • vošouchy - bramboráky
  • Novákojc - Nováků
  • zíbst - zábst
  • tehdá - tehdy
  • viďteže? - že ano?
  • tulika - tolik
  • roužnout - rozsvítit
  • nastevřít - pootevřít
  • trhačka - notýsek
  • pentilka - mikrotužka
  • paňár - zlobivé dítko
  • nožíky - nůžky
(ŠS)

Žádné komentáře:

Okomentovat