středa 3. srpna 2016

Náročná stylisace do let 30.?

Kdepak! Stačí tak málo a jest možno se přenésti, byť na okamžik, o několik dekád zpět, tentokráte do raných 30. let. Jak napovídá ilustrace z titulní strany časopisu Hvězda z roku 1931, na hlavinkách dam této doby vévodila pokládaná vlna, jejíž vytvoření nezabere ani úplnému začátečníkovi více než deset minut i přes to, že jeho kadeře nejsou zatíženy trvalou ondulací. Takto učesané vlasy podle tehdejšího ideálu rámovaly úzký obličej. Nad očima se klenulo tenké obočí, další z ideálů třetího desetiletí, k němuž se řadí i úzké rty.