čtvrtek 29. listopadu 2018

"Z Omahy do Plzně", dokument z roku 1990

🇨🇿 Vojenský historický ústav Praha zveřejňuje na svých sociálních sítích poklady ze svých sbírek. Na YouTube kanálu VHÚ Praha tak můžeme nyní nalézt i dokument Karla Frosta z roku 1990 „Z Omahy do Plzně“, který kombinoval historické záběry z roku 1945 s reportáží z oslav osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1990. Pro nás jde o jeden z velmi cenných dokumentů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🇺🇸  The Military Historical Institute of Prague (Vojenský historický ústav Praha) publishes treasures from its collections on its social networks. On the YouTube channel of VHÚ Praha, we can now find a documentary by Karel Frost from 1990 "From Omaha to Pilsen", which combined 1945 historical footage with a commemoration of the celebrations of the liberation of Western and Southwest Bohemia in 1990. For us it is one of the very valuable documents.(PT)